Selecteer een pagina

WEBSITE DISCLAIMER

Big Data Consulting Vacatures met KvK-nummer 69444978 ( “Big Data Consulting Vacatures” ), wil je hartelijk welkom heten op www.bigdataconsultingvacatures.nl ( “website” ). Door onze website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Big Data Consulting Vacatures kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website voor eigen risico. Big Data Consulting Vacatures zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Big Data Consulting Vacatures is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico.

Ook voor op onze website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Big Data Consulting Vacatures geen aansprakelijkheid.

E-MAIL DISCLAIMER

Onze e-mails bevatten vertrouwelijke en persoonlijke informatie. De inhoud van een e-mail is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Als je de e-mail onbedoeld ontvangt en je bent niet diegene voor wie de inhoud van de e-mail bestemd is, wordt je vriendelijk verzocht om ons onder terugzending van de e-mail te informeren via info@bigdataconsultingvacatures.nl en daarna het bericht te verwijderen. We vragen je om eventuele bijlagen niet te openen. Gebruik de informatie uit de e-mail niet, voor welk doel dan ook. Bewaar of kopieer het bericht niet en openbaar of verspreid de inhoud van het bericht niet.

De inhoud van onze e-mails is door ons zorgvuldig samengesteld, maar we staan er niet voor in dat deze inhoud altijd juist of volledig zal zijn. Big Data Consulting Vacatures kan ook niet instaan voor correcte en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst daarvan. Ook voor in e-mailberichten opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Big Data Consulting Vacatures geen aansprakelijkheid. Big Data Consulting Vacatures is ten slotte niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen, ontstaan door onze e-mail. Handelingen die je op basis van de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Aan de inhoud van het bericht kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij anders (bijvoorbeeld in de e-mail) wordt afgesproken. Op grond van fouten of achterhaalde informatie kan geen overeenkomst tussen Big Data Consulting Vacatures en jou tot stand komen.