Selecteer een pagina

Data Science
3000+ employees
Den Haag
www.tno.nl
wegwijzer@tno.nl
088 866 00 00

MISSIE EN STRATEGIE
TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 2600 professionals van TNO, dagelijks aan. Dit doen we samen met partners en gericht op vijf transities die we samen met onze stakeholders hebben vastgesteld.

OVER TNO
TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Wij geloven in gezamenlijke creatie van waarde in maatschappelijke én economische termen. Wij richten ons op transities of veranderingen, in vijf maatschappelijke thema’s:

  • Industrie: van economische stagnatie naar groei in hoogtechnologische industrie
  • Gezond Leven: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag
  • Defensie & Veiligheid: van veelsoortige dreigingen naar beheersbare risico’s
  • Leefomgeving: van knelpunten door urbanisatie naar vitale stedelijke regio’s
  • Energie: van conventionele bronnen naar duurzame energiesystemen
  • Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. We ontwikkelen kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing.

ONZE MISSIE
TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

ONZE STRATEGIE
In nauwe samenwerking met onze stakeholders stellen we elke vier jaar een strategisch plan op waarin we beschrijven hoe wij onze missie invullen. Dit plan is onze offerte aan de samenleving. Onze strategie is een weerslag van door ons waargenomen trends in maatschappij en technologie. In nauwe afstemming met onze stakeholders hebben wij de vijf transities gedefinieerd waarop wij ons richten. Deze zijn in lijn met de uitdagingen en ambities van de Topsectoren en de maatschappelijke thema’s in Nederland en Europa.

MEER INFORMATIE
Zoekt u informatie over een transitie of een specifiek onderwerp? Selecteer dan een aandachtsgebied waarbinnen uw onderwerp zich afspeelt. Wanneer u vervolgens een onderwerp selecteert, krijgt u ook informatie over de TNO-expert die u hierover te woord kan staan.

Als uw aandachtsgebied niet scherp af te bakenen is, kijkt u dan onder aandachtsgebieden of gebruik de zoekmachine op de homepage.

ONTDEK TNO
Wil je grensverleggend werk doen in multidisciplinaire projecten, op zoek gaan naar nieuwe kennis? Wil je klanten helpen met innovatieve, praktische, slimme oplossingen? Ben je ambitieus, energiek, een denker én doener?

VLIEGENDE START
Als starter bij TNO kun je vele kanten uit. Je kunt jezelf zowel in de diepte als in de breedte ontwikkelen. Of je nu consultant wilt worden of toponderzoeker. Of je jezelf ziet als R&D-engineer of als projectleider. TNO biedt je fascinerende vooruitzichten, waarbij je zelf grote vrijheid en verantwoordelijkheid hebt bij het inrichten van je eigen carrièrepad. Vanaf het moment dat je in dienst treedt is er veel aandacht voor jouw loopbaanontwikkeling, onder andere via het speciale Talent Development Programme of het traineeship. Als nieuwe collega doorloop je een uitgebreid introductie- en opleidingprogramma om je zo snel mogelijk thuis te laten voelen en een vliegende start te geven bij TNO.

EEN VOLGENDE STAP IN JE LOOPBAAN
Van toekomstvisie tot technologische innovatie, van maatschappelijke trends tot inbedding in de praktijk, het omzetten van klantbehoefte naar business opportunities, het ontwikkelen en onderhouden van strategische partnerships. TNO biedt je vrijheid en uitdaging binnen diverse maatschappelijke thema’s. We zoeken professionals die verbinding kunnen maken met klanten en collega’s, op zoek gaan naar nieuwe markten en zich blijven ontwikkelen in hun carrière.
JOUW ONTWIKKELING

TNO is dé innovatie- en kennisorganisatie bij uitstek. Dat betekent dat we ook veel waarde hechten aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Vanaf het moment dat je in dienst treedt bij TNO, is er alle aandacht voor loopbaanontwikkeling. Als nieuwe medewerker doorloop je een uitgebreid onboardingprogramma. Een belangrijk onderdeel daarvan is een training op het gebied van zelfsturing, zodat je zelf richting kunt geven aan je verdere loopbaan. Je kunt je loopbaan binnen de toegepaste technologie, commercie, consultancy, project- of lijnmanagement of binnen de staf en ondersteuning vormgeven.

ONBOARDING
Alle nieuwe medewerkers bij TNO, nationaal en internationaal, doen vanaf hun eerste dag mee aan het TNO-onboardingprogramma. Om te beginnen krijg je standaard een mentor en ga je informeel lunchen met de directie. Als afsluiting, na ongeveer 3 maanden, neem je samen met andere nieuwe medewerkers deel aan een 2-daags sociaal netwerkevenement, waarbij je TNO en haar mensen in de volle breedte kunt ervaren. Met dit programma faciliteren we jouw onboarding bij TNO en kan je effectief en efficiënt aan de slag!